FOTOTENTOONSTELLING “LIJNEN IN HET LANDSCHAP”

Wierde & Dijk, de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Groningen, organiseerde daarom de vorige zomer een fotowedstrijd met als onderwerp ‘Lijnen in het landschap’. Er zijn meer dan 400 prachtige foto’s van Noord-Groningen ingeleverd. De foto’s van de winnaars en die van de overige genomineerden worden in de maand september geëxposeerd in de kerk van Vierhuizen .
Alle ingezonden foto’s zijn te bekijken op de website van Wierde & Dijk : www.wierde-en-dijk.nl .

 

Mijn Ede zaterdag 8 november 20.00 uur in de Kerk van Vierhuizen


mijn ede

Kaarten reserveren: De voorstelling is helaas uitverkocht

Ede Staal is een Groningse legende, die met zijn muziek diep geworteld is in het hart van veel Groningers. Mijn Ede is een tweevoudige ode van Marcel Hensema: aan de Groningse troubadour Ede Staal, maar tegelijkertijd ook aan zijn eigen jeugd in Hoogezand. Hensema's hechte band met het Groningerland voert hierin de boventoon en wordt gekleurd door de muziek van Ede Staal.
De voorstelling laat, net als de muziek van deze Groningse troubadour, op innemende en ontroerende manier de schoonheid zien van het alledaagse, van gewone, kleine momenten in het leven.
Alleen herkenbaar voor Groningers? Zeker niet!
De voorstelling bevat Groningse en Nederlandse teksten en is voor iedereen verstaanbaar.
In Mijn Ede is te zien en te horen hoezeer de liederen van Ede Staal verweven zijn met grote momenten uit een leven.
Bruiloften, opbloeiende liefdes, eenzame momenten, begrafenissen. Vrijwel iedere Groninger heeft een eigen verhaal over Ede Staal en veel mensen zullen iets herkennen in de typische verhalen die in Mijn Ede worden geschetst.

Met Mijn Ede komt het NNT tegemoet aan eigen ambities om een gezelschap te zijn voor stad en ommeland.
Toen Mafaalani in 2008 als artistiek NNT-directeur naar Groningen kwam wilde ze het Noorden leren kennen. Ze deed dit door op zoek te gaan naar de Jacques Brel van de provincie.
Ze ontdekte Ede Staal en zijn muziek greep haar direct aan. Vastbesloten om ooit een voorstelling over hem te maken, diende die mogelijkheid zich vrij snel aan.
Zij ontmoette de in Hoogezand opgegroeide acteur Marcel Hensema, die als rechtgeaarde Ede Staal-fan zijn muziek en teksten stuk voor stuk uit zijn hoofd kende: het idee voor Mijn Ede was geboren.

De kerk van Vierhuizen is een oorspronkelijk in de 12e of de 13e eeuw gebouwde kerk, gelegen op een wierde in Vierhuizen.
De middeleeuwse kerkmuren, gedeeltelijk van tufsteen, gaan verborgen achter een pleisterlaag. De oude tufstenen kerktoren werd in 1843 vervangen door een nieuwe toren, die werd ingebouwd aan de westkant van de kerk. De pleisterlaag werd in 1869 aangebracht.
De luidklok dateert uit 1630 en werd geschonken door Anna Lewe van de Borg Panser en Geert Lewe van de borg Bewsum. Beide borgen lagen in de omgeving van Vierhuizen.
Tijdens de tweede wereldoorlog werd de klok weggeroofd door de Duitsers, maar hij werd na de oorlog weer terug gevonden en weer in de toren gehangen.
Op de toren staat een windvaan in de vorm van een leeuw, het symbool van de familie Lewe. De torens van de naburige kerken van Ulrum en Niekerk hebben eveneens een leeuw als windvaan. Het orgel in de kerk is in 1892 gebouwd door de Groningse orgelbouwer Van Oeckelen.
De kerk is erkend als rijksmonument. Eigenaar van de kerk is de Stichting Oude Groninger Kerken. In 2007 werd de kerk gerestaureerd. Het jaar daarvoor werd een bedrag van 900.000 euro voor de restauratie verkregen door de uitverkiezing van de kerk in het AVRO -programma de restauratie, dat gesponsord werd door de Bank-Giro loterij.