Zaterdag 2 t/m zondag 9 augustus Expositie - 'Home is where the artist' - Sophie Walraven
Walraven komt met haar schilderproject naar Vierhuizen.
Ze verblijft sinds februari steeds op een andere lokatie die dan dient als inspiratie voor haar werk. Tijdens haar verblijf schildert zij het verblijf na.
'Home is where the artist'.
Nu is de kerk in Vierhuizen aan de beurt, ze zal in onze kerk werken en tegelijkertijd haar werk daar exposeren.
Kijk voor meer informatie op www.sophiewalraven.nl 

Entree: gratis van 11:00 tot 18:00

De kerk van Vierhuizen is een oorspronkelijk in de 12e of de 13e eeuw gebouwde kerk, gelegen op een wierde in Vierhuizen.
De middeleeuwse kerkmuren, gedeeltelijk van tufsteen, gaan verborgen achter een pleisterlaag. De oude tufstenen kerktoren werd in 1843 vervangen door een nieuwe toren, die werd ingebouwd aan de westkant van de kerk. De pleisterlaag werd in 1869 aangebracht.
De luidklok dateert uit 1630 en werd geschonken door Anna Lewe van de Borg Panser en Geert Lewe van de borg Bewsum. Beide borgen lagen in de omgeving van Vierhuizen.
Tijdens de tweede wereldoorlog werd de klok weggeroofd door de Duitsers, maar hij werd na de oorlog weer terug gevonden en weer in de toren gehangen.
Op de toren staat een windvaan in de vorm van een leeuw, het symbool van de familie Lewe. De torens van de naburige kerken van Ulrum en Niekerk hebben eveneens een leeuw als windvaan. Het orgel in de kerk is in 1892 gebouwd door de Groningse orgelbouwer Van Oeckelen.
De kerk is erkend als rijksmonument. Eigenaar van de kerk is de Stichting Oude Groninger Kerken. In 2007 werd de kerk gerestaureerd. Het jaar daarvoor werd een bedrag van 900.000 euro voor de restauratie verkregen door de uitverkiezing van de kerk in het AVRO -programma de restauratie, dat gesponsord werd door de Bank-Giro loterij.